Najdokonalejšia je pyrolýza2

Najdokonalejšia je pyrolýza
Najdokonalejšia je pyrolýza 3