Potrebujete elektromotory, elektroprevodovky a frekvenčné meniče v priemyselných parkoch a aplikáciách?  Naša spoločnosť VYBO Electric sa zaoberá profesionálnymi, elektrickými pohonmi. VYBO Electric má 10 rokov skúsenosti v požadovanom obore.

Elektromotory sú točivé zaradenia, ktoré premieňajú elektrickú energiu na mechanickú činnosť. Skladajú sa z nepohybovej časti statora a pohybovej časti rotora. Princíp činnosti elektromotora je prechod elektrického prúdu vinutím statora a vinutím rotora vytvárame dve magnetické polia, ktoré vzájomne pôsobia priťahujúcimi a odpudzujúcimi silami, rotor sa automaticky otáča. Poznáme výhody elektromotorov – vysoká spoľahlivosť, dlhá životnosť,  ekologická bezpečnosť, kvalitná účinnosť až 90%, jednoduchá obsluha, možnosť výberu elektrickej siete.

Elektromotory môžeme rozdeliť podľa napájania elektrickým prúdom na jednosmerné a elektromotory na striedavý prúd.  Využitie môžete hľadať pri pohone dopravných zariadení, rezacích a obrábacích strojov, ventilátorov, čerpadiel a všetkých priemyselných zariadení. VYBO Electric ponúka elektromotory 3 – fázové a 1 fázové, pílové a vibračné elektromotory, elektromotory s brzdou. Ďalej zabezpečujú šnekové prevodovky, elektroprevodovky, frekvenčné meniče a eletroprevodovky ostatných výrobcov. Majú pripravené veľké skladové priestory pre tisíce elektromotorov, frekvenčných meničov a elektroprevodoviek.

Náš kolektív obchodníkov Vám ochotne vyrieši vaše problémy, informácie a otázky. Máme v kolektíve 15 odborne vyškolených pracovníkov, ktorý ochotne vyriešia vaše objednávky a požiadavky podľa vašich predstáv.