38574850_s

V súčasnej dobe veľa absolventov vysokých škôl smeruje svoje kroky do zahraničia, najmä anglicky hovoriacich krajín. Ale organizácie a inštitúcie v týchto krajinách vyžadujú predloženie rôznych dokumentov, ktoré musia byť preložené úradným prekladateľom. A máme tým na mysli najmä vysvedčenie zo základnej a strednej školy, maturitné vysvedčenie, univerzitné diplomy, rodný list, sobášny list alebo výpis z registra.

Úradný prekladatelia vám preložia čokoľvek.

Hoci disponujete znalosťami anglického jazyka, úradné preklady musíte zveriť do rúk profesionálnych a poverených pracovníkov. Úradný preklad obsahuje takzvanú prekladateľskú doložku, ktorá potvrdzuje, že dokument je preložený pravdivo, presne a svedomito. A táto doložka je ešte zapečatená pečiatkou, dátumom a podpisom úradného prekladateľa.

Ako si objednať úradný preklad dokumentov?

Keď sa rozhodnete začať profesijný život v zahraničí, potom by ste si mali nájsť vhodnú prekladateľskú spoločnosť, ktorá má vo svojej kompetencii aj úradné preklady. Dovoľujeme si vám predstaviť jazykového mága menom PRESTO Services Slovakia, s.r.o., ktorý sídli v Bratislave. Portfólio služieb tejto spoločnosti je pomerne široké, pričom vedľa úradných prekladov ponúka aj technické, ekonomické, právne, reklamné, stavebnícke a ďalšie preklady.

Nespornou výhodou je, že sa táto firma neorientuje výhradne na jeden svetový jazyk (napríklad angličtinu), ale dvere majú otvorené aj záujemcovia o preklady do jazyka bulharského, fínskeho, dánskeho, japonského, francúzskeho, maďarského, španielskeho atď.

Ani si možno neuvedomujete, že iba jedno jediné slovo by mohlo zmeniť celý význam a znenie vety. A práve z tohto dôvodu by ste mali preklady zveriť do rúk špecialistov, ktorí zaručujú maximálnu správnosť po informačnej stránke. Viac informácií môžete pozrieť priamo na stránke www.presto-preklady.sk.

Autorské právo: mshmeljov / 123RF Reklamní fotografie