Zelený zákal  je známe ochorenie oka, pri ktorom sa poškodí optický nerv spájajúci vaše oko s mozgom. Takéto nervové poškodenie môže viesť k čiastočnej alebo až úplnej strate zraku, pokiaľ nie je včas zistené a liečené v počiatočných štádiach vývoja zeleného zákalu.

Zvyčajne sa zelený zákal vyskytuje vtedy, keď tekutina v oku nemôže správne odtekať, čo zvyšuje tlak vo vnútri oka a vytvára sa tak nevhodný tlak na zrakový nerv. Strach zo zeleného zákalu je úplne opodstatnený, pretože táto očná choroba, známa aj pod názvom glaukóm, je pomerne bežným stavom.

Mnohí z vás si to neuvedomujú, že už majú zelený zákal, pretože jeho prítomnosť v oku nie vždy spôsobuje charakteristické príznaky a symptómy už v počiatočných fázach tejto choroby.  Môže to mať vplyv na ľudí všetkých vekových kategórií, vrátane detí, ale jej prítomnosť je najčastejšia u dospelých vo veku 70 až  80 rokov. Netreba  teda vôbec váhať aj s prevenciou, pretože každý kvalifikovaný očný špecialista dokáže počas preventívnej prehliadky zmerať špeciálnymi prístrojmi váš vnútroočný tlak a včas odhaliť rozvíjajúci sa zelený zákal.

Niektoré príčiny vzniku zeleného zákalu

Zelený zákal  je zvyčajne spôsobený zablokovaním tej časti oka, ktorá umožňuje odtok očnej tekutiny. Takýto jav môže viesť k nahromadeniu kvapaliny a nárastu vnútroočného tlaku, čo môže spôsobiť poškodenie optického očného nervu. Ani očným špecialistom nie je často úplne jasné, čo to všetko spôsobuje, aj keď sú niektoré skutočnosti, ktoré môžu zvýšiť riziko pravdepodobnosti výskytu tejto očnej choroby. V prvom rade je to asi váš vek a potom genetická predispozícia.

Zelený zákal sa stáva pravdepodobnejším u staršej  vekovej kategórii, ale oční špecialisti považujú za rizikový faktor pre vznik zeleného zákalu už vek nad 40 rokov.  Opodstatnený strach zo zeleného zákalu by ste mali mať aj v prípade, že vo vašej rodinnej anamnéze sú vaši priami príbuzní (rodičia, súrodenec) postihnutí touto očnou chorobou.

Medzi ďalšie rizikové faktory patrí okrem už zmieneného zvýšeného vnútroočného tlaku aj diabetes, dlhodobé používanie steroidov a veľmi silná krátkozrakosť. Dnes nie je celkom jasné, čo všetko môžete osobne urobiť preto, aby ste predišli glaukómu, ale pravidelné očné testy určite zaistia, že očný lekár vám včas pomôže správne nastavenou liečbou predísť trvalému poškodeniu alebo dokonca strate vášho zraku.

Základné typy zeleného zákalu

Existuj dva hlavné typy zeleného zákalu. Primárny glaukóm s otvoreným uhlom je najbežnejší typ, ktorý sa po mnoho rokov pomaly rozvíja. Ide o menej akútny druh, jednotlivé štruktúry oka nie sú poškodené, ale prúdenie komorovej vody v oku nie je správne.

Druhým základným typom zeleného zákalu je akútny alebo chronický glaukóm s uzavretým uhlom. Tento typ glaukómu je menej obvyklý, dochádza pri ňom k náhlemu zvýšeniu vnútroočného tlaku. Odvodnenie môže byť zlé, pretože uhol medzi dúhovkou  a rohovkou, kde se nachádza odvodňovací kanál pro oko, je príliš úzky.

Podstata a charakter zeleného zákalu

Vzhľad a povaha zeleného zákalu z veľkej časti závisia od typu glaukómu, ktorý máte vyvinutý vo svojom oku. Vo všeobecnosti ale platí, že to vedie k určitému stupňu zhoršenej schopnosti videnia, aj keď väčšina ľudí si zachováva užitočnú schopnosť vidieť počas ich každodenného spôsobu života  Môže to ovplyvniť vašu schopnosť vykonávať určité úlohy, ako je napríklad riadenie vášho motorového vozidla. Iba malá časť ľudí skončí úplne slepá.

Ak máte strach zo zeleného zákalu, potom je lepšie diagnostikovať, konzultovať a liečiť skorší glaukóm. To je dôvod, prečo je dôležité, aby ste vaše oči pravidelne testovali a aby ste dodržiavali odporúčaný plán liečby naordinovaný očným špecialistom. Podstatou glaukómu je zvýšenie tlaku tekutiny vo vnútri oka.

Vysoký vnútroočný tlak stláča zrakový nerv. Pri dlhodobom pôsobení vysokého vnútroočného tlaku dochádza až k odumieraniu vlákien zrakového nervu. V počiatočných štádiách choroby človek necíti žiadnu bolesť, nemá žiadne ťažkosti, a preto nevyhľadá očného špecialistu  Postupujúce ochorenie oka vedie v mnohých prípadoch až k úplnej strate zraku.

Prevencia zeleného zákalu

Zanedbaný a včas neliečený zelený zákal môže spôsobiť trvalé postihnutie zraku alebo slepotu.  Pre každú vekovú skupinu, ale hlavne ak ste už zavŕšili vašu štyridsiatku, je rozumné a voči sebe samotnému aj  zodpovedné, navštevovať  vášho očného lekára v pravidelných intervaloch.

Očný špecialista vám urobí menšie bezbolestné  preventívne vyšetrenie  zamerané hlavne na meranie vnútroočného tlaku. Odhalí prípadnú chorobu aj v období, kedy vy sami nepozorujete na svojom videní  žiadne neobvyklé zmeny, ale je možné ju včas a dobre liečiť. Vo chvíli, keď sa váš zrak výrazne zhorší, býva na jeho záchranu a efektívnu liečbu často už dosť neskoro. Vaše obavy a strach zo zeleného zákalu sú opodstatnené a netreba to podceňovať. Zelený zákal sa dá liečiť, ale musí sa na neho prísť včas. Akékoľvek degeneratívne zmeny na očnom nerve sú už nezvratné.