Myslíte si, že dokonale ovládate český jazyk? Trúfli by ste si realizovať preklady do češtiny? Viete, čo znamená rampouch či třásně? Ak práve tieto české slová nepoznáte, nemusíte si robiť starosti, pretože aj bez nich sa v Česku zaručene nestratíte. Odborné preklady sú však už o niečom inom. Bežná komunikácia by Vám problémy robiť nemala, aj keď Vy budete hovoriť a Váš český partner mluvit. Slovenčinou i češtinou sa dohovoríte v oboch krajinách. S podobnou situáciou sa môžeme stretnúť aj inde vo svete. Medzi veľmi podobné jazyky radíme bežne tiež srbčinu a chorvátčinu, ale i bulharčinu a macedónčinu. V nasledujúcich riadkoch sa však zameriame viac na slovenský a český jazyk, keďže práve tie sú nám najbližšie.

milota

Slovenčina a čeština – niečo z histórie

V prípade Slovákov a Čechov sa dá hovoriť o tzv. pasívnom bilingvizme (lingválna konvergencia), teda pasívnom ovládaní cudzieho jazyka, ktoré vyplýva z výraznej podobnosti. Svoju úlohu tu však zohrávajú aj iné aspekty, ako napríklad historický pôvod, spoločenské, kultúrne a pracovné kontakty medzi týmito dvoma štátmi, prípadne iné úzke väzby. Nezanedbateľný vplyv malo aj pomerne dlhé obdobie fungovania v spoločnom štáte. Postupne však možno očakávať oddeľovanie týchto dvoch jazykov kvôli zmene situácie po roku 1993. Isté zmeny a bariéry badať už teraz, najmä u mladších ročníkov.

Slovenský a český národ patrili pôvodne do praslovanského etnika so spoločným praslovanským jazykom, ktorý mal západoslovanský základ. Po príchode našich predkov do stredoeurópskeho priestoru sa začlenili do jedného spoločenského a politického útvaru s jednotným kultúrnym jazykom. Vplyvom dlhého obdobia existencie v dvoch odlišných štátnych celkoch však došlo k postupnému vzniku dvoch samostatných jazykov – slovenčiny a češtiny. Napriek tomu, že v súčasnosti ide o dva odlišné jazyky, vyznačujú sa blízkosťou gramatickej stavby vety, ale aj podobnosťou výrazových prostriedkov. Profesionálne tlmočnícke a prekladateľské agentúry, akou je i spoločnosť Aspena, však vedia, že hoci je podobnosť jazykov neodškriepiteľná, kvalitný preklad nedokáže pripraviť len tak hocikto. Ak ste to ešte neskúšali, iba ťažko pochopíte, čo máme na mysli. Ste si istý, že ovládate na výbornú pravidlá českého jazyka? Prekladateľské agentúry prijímajú pravidelne objednávky na podobné preklady.

Stavte na profesionálov

Ak sa človek nepohybuje často v inojazyčnom prostredí, hoci aj veľmi podobnom rodnému jazyku, a nestretáva sa tak s odbornými výrazmi, určite mu bude robiť profesionálny preklad problém. V situáciách, kedy si nie ste istý  a pravdepodobne si so svojimi znalosťami nevystačíte, je vhodnejšie spoľahnúť sa na služby odborníkov, ktorí oba jazyky ovládajú na výbornej úrovni, a to tak po lingvistickej a štylistickej, ako aj syntaktickej stránke. Takéto služby poskytuje napríklad spoločnosť Aspena, ktorá realizuje lokalizácie, tlmočenie a preklady do slovenčiny aj češtiny (plus ďalších viac ako 50 jazykových kombinácií) už od roku 1995. Obrovskou výhodou je možnosť výberu špecialistu v danom odbore (od architektúry, cez medicínu a medicínsku techniku až po obchod). Zákazník má tiež možnosť konzultácie s rodeným hovorcom v rámci ktorejkoľvek pobočky a samozrejmosťou je tiež expresné dodanie prekladu (do 24 hodín). Dovoľujeme si tvrdiť, že keď preklady a tlmočenie, tak jednoznačne Aspena.

Zdroje:

is.muni.cz/el/1421/jaro2010/SKA107/um/SLOV-CES_1_.pdf

aspena.sk/sluzby/specifikacie/jazyky/cestina/

aspena.sk/sluzby/specifikacie/jazyky/slovencina/

aspena.sk/

Foto: Foto domdeen  / freedigitalphotos.net