Píšete diplomovku a už uvažujete nad jej záverom? V tom prípade vedzte, že všetky záverečné práce bez výnimky by mali mať záver, ktorý spĺňa požadované kritériá a obsahuje všetko, čo obsahovať má.

Ak celkom presne neviete, čo všetko to je, čítajte ďalej a vyjasnite si to raz a navždy.

Záver každej diplomovky

Záver, t.j. zhrnutie celej práce, cieľov, ktoré sme si stanovali aj zhodnotenie, či sa nám ich podarilo naplniť. V konečnej časti záveru práce môžu byť uvedené aj myšlienky a nápady, ako by sa prípadne Vaša diplomovka dala v budúcnosti rozšíriť, trebárs v práci rigoróznej, ak sa na ňu podujmete.

Do záveru záverečnej práce teda patrí…

  • 1-2 normostrany čistého textu
  • 3-5 odstavcov podľa rozsahu záveru
  • slovné zhrnutie stanovených cieľov práce
  • návrhy na rozšírenie danej práce alebo pokračovanie vo výskume
  • čitateľný text

A čo v závere diplomovej práce rozhodne byť nemá?

  • nadpisy nižších úrovní
  • obrázky
  • citáty (najmä nie doslovné)
  • číselné výsledky

Pozícia záveru v texte práce

Umiestnenie záveru záverečnej práce v celom dokumente je vždy za praktickou časťou. Po závere nasleduje ešte zoznam použitej literatúry, zoznam obrázkov, grafov, tabuliek, skratiek, prílohy atď.

Myslite aj na to, že záver diplomovej či bakalárskej práce je označený nadpisom prvej úrovne.

Veríme, že nech ste si vybrali ktorékoľvek vysoké školy na Slovensku, napíšete Vašu záverečnú prácu aj záver v nej bezchybne a presne tak, ako je treba. A potom už len šťastne obhájiť.