Životné poistenie chráni jednotlivca a jeho rodinu pred finančnými dôsledkami najrôznejších životných situácií.
Životné poistenie sa oplatí uzavrieť čo najskôr, zdravotné iné riziká totiž po 50 či 55 rokoch veku rastú, čo sa odráža aj v kalkuláciách poisťovní, ktoré ponúkajú toto poistné. Poistná suma, ktorú musí platiť, aby malo ich poistenie zmysel, sa tak s pribúdajúcim vekom zvyšuje.
Životné poistenie je primárne určené k ochrane osoby či rodiny pred finančnými problémami spôsobenými nepriaznivými životnými situáciami ako je predčasná smrť, invalidita a pod. Sporenie slúži na zabezpečenie finančných prostriedkov pre budúce využitie, či už ide o školné pre deti, financovanie bývania či rezerva pre dôchodkový vek .
Chráni vás pre prípad možných rizík, ktoré môžu nastať ako sú napríklad choroba, úraz, invalidita alebo úmrtie blízkej osoby. Investičné životné poistenie kombinuje finančnú ochranu pre prípad nečakaných udalostí a možnosť tvoriť prostredníctvom investičnej zložky finančnú rezervu.
Najdôležitejšie sú životné poistenie proti riziku smrti, proti riziku trvalej invalidity či smrti úrazom.

Druhy životného poistenia:
Rizikové životné poistenie
Rezervotvorné životné poistenie
Kapitálové životné poistenie
Dôchodkové životné poistenie
Investičné životné poistenie
Univerzálne poistenie
Poistenie detí

Základnú chrbticu poistenia tvorí poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. K tomuto základu možno dohodnúť takzvané pripoistenie pre prípad, úrazu, vážnych ochorení, invalidity a ďalšie.
Optimálna poistná suma pre prípad smrti by mala byť stanovená na trojnásobok ročného príjmu poisteného a doba trvania poistenia by mala byť minimálne 10 rokov. Pri kratšej dobe poistenia nemožno totiž dosiahnuť vyššieho zhodnotenia vložených finančných prostriedkov.
Pred uzavretím životného poistenia je dôležité premyslieť si aké veľké chcete platiť poistné a čo od životného poistenia očakávate – chcete iba KRITIE rizík alebo chcete životné poistenie spojiť so sporením?