Každého zaujíma, čo naňho čaká v nasledujúci deň, týždeň, mesiac alebo roky. Nejde o niečo konkrétne, skôr menej presné veštenie, ktoré nie je úplným výmyslom. Takáto forma jasnovidectva je aj horoskop, známy taktiež aj ako kozmogram. Je jedným z najstarších spôsobov predvídania a existuje už od staroveku.

Horoskopy sa využívali v astrológii. V tej dobe to bol vesmírny diagram, znázorňujúci umiestnenie telies na nebi. Umiestnenie telies bolo významné najmä pri narodení dieťaťa. Následne podľa toho, kedy sa dieťa narodilo, mu bolo priradené jedno z nebeských telies, ku ktorým sa viazali vlastnosti. Podľa toho, ako bolo postavené slnko, mesiac, planéty a ďalšie faktory, bolo určené, aké vlastnosti sa s nim viažu.

Poznáme niekoľko druhov horoskopov. U nás sa však využíva horoskop, ktorý má 12 znamení zverokruhu. Ten predstavuje hypotetický pás zložený z 12 obdĺžnikov na nebi a každý z nich vyjadruje určité znamenie. Málokto však vie, že existuje aj trináste znamenie, nazývané Hadonos. K nemu sa však neviaže nijaké znamenie.

Podľa dostupných historických zdrojov vieme, že horoskop a systém dvanástich domov existoval v Indii už 3000 rokov pred Kristom. Astrológia, ktorej súčasťou je taktiež horoskop, bola najvýznamnejšia práve v Oriente.

Úloha astrológie sa spájala s hľadaním vzťahov medzi postaveným nebeských telies a minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou. Horoskopy sú však najčastejšie viazané s predpoveďou budúcnosti na základe toho, kedy sa človek narodil. Predpovede, ktoré obsahuje denný horoskop alebo týždenný horoskop, sú teda určené pre skupinu ľudí a nie jednotlivca.

Horoskopy ďalej slúžili aj na definovanie charakteru človeka, jeho vlastností a schopností alebo karmy. Ako to už zrejme poznáte, znameniam boli pripísané určité charakteristické črty, ktoré sa následne prenášali na človeka, na ktorého sa znamenie vzťahovalo. Keď sa pomocou horoskopov predpovedala budúcnosť, automaticky sa vzťahovala na každého, kto sa narodil v danom znamení.

S horoskopom sa spája viacero nezrovnalostí. Najznámejším je, že dokáže predpovedať konkrétnu budúcnosť. V skutočnosti však slúži na predpoveď veľkých a významných spoločenských zmien. Až si teda budete najbližšie čítať horoskopy na zajtra, treba si teda uvedomiť, že to, čo čítate sa netýka iba vás, ale je určené pre skupinu ľudí, ktorí zdieľajú podobné vlastnosti ako vy, ktoré sú ľuďom pripisované podľa znamenia.