Astrológia sa v takej podobe ako dnes objavila prvý raz v Mezopotámii približne v piatom storočí pred naším letopočtom. Práve do toho obdobia sa datuje aj vznik prvého zverokruhu s dvanástimi znameniami. Ten neskôr prevzali a ďalej rozvinuli Egypťania a Gréci, neskôr sa rozšíril do Perzie, Malej Ázie a Indie.

Mnoho druhov astrológie

Práve na základoch grécko-egyptskej astrológie vznikol aj Chaldejský poriadok planét. Ten nahradil až v 16. storočí Mikuláš Koperník. V tom čase vznikla ako vedecký odbor astronómia, od ktorej sa až v dvadsiatom storočí oddelila astrológia. Z pôvodného systému, ktorý sa používal v Mezopotámii, sa odvodila tzv. Západná astrológia nesúca aj arabské prvky. Dnes je rozšírená predovšetkým v Európe a USA. Z gréckej astrológie sa neskôr vytvorila aj konzervatívna podoba indickej astrológie, ktorá sa od tej západnej líši o jedno znamenie zverokruhu. Absolútne odlišnú podobu má čínska astrológia, ktorá využíva úplne iný zverokruh.

Zverokruh s viacerými znamenia

Zverokruh alebo zodiak je pôvodom veľmi starý. Počet znamení v ňom sa menil pod vplyvom rôznych kalendárov používaným na poľnohospodárske účely. V antike súviselo rozčlenenie zverokruhu súviselo aj s vtedajšou klasifikáciou vetrov. Až neskôr bol ich počet obmedzený na dvanásť, pričom prvým bol Baran.

Prvý horoskop pre syna panovníka

Zostavenie prvých horoskopov sa pripisuje babylonským kňazom – astrológom, ktorí sú tiež považovaní za prvých, čo rozdelili ročnú púť Slnka medzi dvanásť súhvezdí. Najstarším známym horoskopom je diagram z roku 410 pred našim letopočtom. Išlo o horoskop syna babylonského panovník Šuma Usa. Približne o dvesto rokov neskôr sa ale v helénskej astrológii presadil nový systém tvorby horoskopov.