Dakini je tantrická kňažka, ktorá pochádzala zo starovekej Indie. Ide o budhistickú postavu, ženskú bytosť, ktorá pôsobí ako múza duchovnej praxe. Ukazuje nám ako prežívať pocity a nachádzať nové dimenzie vlastného bytia.

Tantrická vodkyňa sexuality

Dokonalá ženská bytosť oddaná svojou sexualitou božskej existencii. To je Dakini, tibetská učiteľka tantry. Predstavuje ženské stvárnenie osvietenia. Hovorí, že ženskosť vedie k realizácii ducha. Využíva silu ženskej sexuality na rozbíjanie ilúzií. Celý proces vyúsťuje k dokonalej súhre fyzických aj psychických aspektov bytia. Jedno bez druhého nedokáže existovať a Dakini nám dáva návod, ako zabezpečiť ich súhru.

Čo nás učí Dakini?

Tantrická kňažka nás učí ako pracovať s vlastným duchovnom. Ukazuje nám, že v žiadnom prípade nemáme tolerovať nič, čo zneucťuje našu spiritualitu. Len človek s bohatým duchom, dokáže prežívať život plnohodnotne a uvedomovať si jeho hodnotu.  Dakini nám pomáha spoznávať faloš a negatívne aspekty života, vytvára čistý, posvätný priestor, v ktorom sa všetky nečistoty roztápajú a horia v plameňoch ohňa Shakti. V tomto priestore sa duša posúva do novej dimenzie vnímania.

Dakini nás vedie i vďaka Tarotu

Ako pamiatku na svoj život a pomoc nám Dakini zanechala špeciálne tarotové karty. Súbor 65 kariet zobrazuje koláž surrealistických obrázkov založených na tantrickom učení. Niektoré z nich sa venujú minulosti, iné prítomnosti, ďalšie budúcnosti. Zadovážiť si ich môžete i domov. Ihneď ako zakúsite silu pravého tantrického učenia budete ľutovať, že ste ho neobjavili skôr. Ak by ste chceli tantrické majstrovstvo posunúť ďalej, vyskúšajte tantrické senzuálne masáže, ktoré vycibria vaše zmysly a naučia vás usmerňovať sexuálnu energiu správnym smerom. Pri poznávaní vnútornej energie môže pomôcť aj tantrická hudba či tantrická jóga. Využite svoju ženskú zmyselnosť a naučte sa správne využívať vlastnú energiu.

Dakini nám nechala hodnotné dedičstvo vo forme odkazu, ako pozitívne vplýva tantra na naše celkové bytie. Kladie dôraz na ženskú zmyselnosť a vnútornú silu, ktorá dokáže pozdvihnúť naše duchovno na nový level a objaviť novú dimenziu života.