Vlastnosti a charakter človeka sa dajú vyčítať nielen z osobnostných testov, ale aj z obyčajného kúsku papiera s rukopisom. Grafológia je dávnou vedou, ktorá sa zaoberá rozborom písma a aj v dnešnej dobe pomáha vo viacerých oblastiach života.

Young woman writes to black diary

  1. Veľmi pravidelné písmo

Keď sa pozriete na úhľadný rukopis, akoby ste sa pozerali na písmo cez šablónu. Takéto písmo naznačuje, že vôľa jedinca celkovo potlačuje jeho city. V prípade takéhoto človeka môžeme hovoriť o ňom ako o chladnom, veľmi triezvo uvažujúcom a ľahostajnom človeku. Dalo by sa povedať, že charakterovo je tento človek celkom nudný, príliš pedantný a dokonale si plniaci svoje povinnosti. Pracuje ako robot a žiadne pracovné zadanie pre neho nie je prekážkou.

  1. Pravidelné písmo

V prípade tohto typu rukopisu stále prevažuje vôľa nad citmi. Takéhoto človeka charakterizujú vlastnosti ako stálosť a vytrvalosť, dôslednosť a zmysel pre poriadok. Zároveň je človek s takýmto druhom písma veľmi precízny a rozvážny. Ak je veľmi pravidelné a písané bez tlaku, vôľa človeka neprekonáva nad citmi veľký odpor. Značí to, že city a vášne tohto človeka sú veľmi slabo vyvinuté a nemá problém ich ľahko ovládnuť.

  1. Nepravidelné písmo

Tretí druh písma rozlišujeme striktne len v prípade, pokiaľ vieme, že rukopis nevznikal pod stresom a v rýchlosti, kedy sa môže aj z pravidelného rukopisu stať nepravidelný. Ak za takýchto podmienok nepravidelný rukopis vznikol, môžeme hovoriť, že u takéhoto človeka vyhrávajú city nad vôľou. Daný jedinec je charakterovo pomerne živý, nestály, niekedy až neodhadnuteľný. Charakteristickou črtou je nerozhodnosť a váhavosť, absencia vytrvalosti. Ľudia s takýmto písmom môžu veľmi ľahko skĺznuť k labilite. V prípade, že je nepravidelný druh písma písaný slabým tlakom na pero, podčiarkuje to labilitu jednotlivca a slabú vôľu, takýto človek môže byť tiež nedotklivý z dôvodu pocitu menejcennosti. Naopak, ak je tlak pri písaní silný, naznačuje to afektívne správanie človeka až agresivitu a prchkosť. U takéhoto človeka je zakorenená veľká miera pudového správania a energia nahromadená v človeku je tak obrovská, že má mnohokrát problém sa ovládať. 

Ktorý typ Vás najlepšie vystihuje? Grafológia je zaiste oveľa detailnejšia. Dnes sme Vám priblížili iba veľmi povrchnú a všeobecnú časť. No možno to stačilo na to, aby ste si urobili isté uzávery. 

Zdroj: dailymail.co.uk 

Foto: © [Rostislav Sedlacek] / Dollar Photo Club